0

Všeobecné obchodní podmínky

Definice:

Prodávající - odpovědný provozovatel internetového portálu www.budtrendy.cz

Kupující - spotřebitel nebo podnikatel, který vytvořením objednávky vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím

Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti

Dané obchodní ustanovení jsou platné pro internetový prodej zboží prostřednictvím portálu www.budtrendy.cz, za jehož provoz odpovídá

Název firmy: BTR s.r.o.

Sídlo firmy: Štefánikova 21A, 085 01 Bardejov

IČO: 50 879 961

DIČ: 2120508555

IČ DPH: SK2120508555

(Dále jen jako prodávající). Obchodní podmínky vyhrazují práva a povinnosti nabytá smluvním vztahem mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen jako kupující) internetového portálu www.budtrendy.cz, které jsou uzavřeny mezi těmito dvěma stranami, v souladu s právním řádem České republiky.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., A zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platná a účinná znění.

Právní vztahy Prodávajícího s kupující, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupující se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1. Uzavření kupní smlouvy a tvorba objednávky

Součástí objednávky provedené kupujícím, je uzavření kupní smlouvy. Ta vstoupí v platnost potvrzením ze strany prodávajícího kupujícímu, mezi nimiž od tohoto momentu vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující má právo na storno objednávky, v případě že neobdržíte potvrzení o její vyexpedování. Tuto skutečnost musí oznámit prodávajícímu s potřebnými údaji tvořenými jménem, e-mailem a číslem objednávky. V případě splnění podmínek storna objednávky, bude objednávka zrušena a prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu. Pokud byla částka ze strany kupujícího uhrazena před zrušením objednávky, bude její hodnota vrácena prodávajícím na účet kupujícímu, případě jiným způsobem vyplývajícím ze vzájemné dohody. Prodávající si vyhrazuje právo na vymáhání nákladů, které mu vzniknou, pokud kupující provede storno objednávky po jejím odeslání.

Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud nedokáže zajistit její dodání, pokud se zboží již nedodává, nebo je výrazně změněna jeho cena. O této skutečnosti, bude kupující ze strany prodávajícího informováni, případně prodávající navrhne alternativu její dokončení, kterou se kupující může rozhodnout akceptovat. Pokud byla částka ze strany kupujícího uhrazena před zrušením objednávky, bude její hodnota vrácena prodávajícím na účet kupujícímu, případě jiným způsobem vyplývajícím ze vzájemné dohody. Prodávající má právo zrušit objednávku i v případě, že chybou špatně vyplněných údajů potřebných pro vystavení potvrzení, nedokáže zajistit kontakt s kupujícím.

2. Doprava a způsob platby

Zboží je obvykle vyexpedování do 1 - 2 pracovních dnů. Maximální doba dodání zboží je 30 dnů od potvrzení objednávky. Pokud existují důvody k nesplnění této doby (zboží není na skladě, resp. Nese znaky poškození apod.) Prodávající oznámí tuto skutečnost kupujícímu nebo navrhne její alternativní řešení.

Při nákupu nad 2100 CZK je poštovné zdarma.

Druhy platby a doručení:

Cena poštovného:

- Doručení kurýrem DPD: 129,6 CZK. Doba dodání 2-8 dnů.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující (soukromá osoba) má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, který o tom musí informovat prodávajícího. Pokud kupující objednané zboží v této lhůtě již nabyl, je povinen jej zaslat na adresu sídla provozu firmy za splnění následujících podmínek:

- Zboží musí být v původním a nepoškozeném stavu

- Zboží nesmí být použit a nesmí jevit možné známky jiné manipulace

- Zboží musí obsahovat všechny nepoškozené produktové informace (visaček, označení, kupní smlouvu ...)

Pro zachování těchto podmínek i během doručovacího procesu, je doporučeno zaslat zboží (spolu s dokladem o koupi - fakturou, která zároveň slouží jako dodací list) doporučeně, pojištěný a v obalu, ve kterém nedojde k jejich nesplnění. Zboží zaslané na dobírku nebude přejatý. V případě splnění těchto podmínek prodávající vrátí nabyté peněžní prostředky na účet kupujícího do 15 dnů od obdržení vráceného zboží, případně jinou dohodnutou cestou. Tyto prostředky mohou být zkráceno o hodnotu ceny za dopravu, bylo-li součástí objednávky několik produktů, jejichž hodnota splňovala podmínky doručení zdarma, ale vrácením jednoho, případně více produktů, takovou podmínky již nesplňuje.

4. Záruka a reklamace

Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců. Po uplynutí této doby kupující ztrácí právo na uplatnění reklamace na zboží. Tato lhůta začíná běžet od převzetí objednávky kupujícím. Během této doby je možné podat reklamaci, která je podmíněna podmínkami obchodního a občanského zákoníku a jejich zvláštními předpisy. Její podání je možné pomocí aplikování reklamačního formuláře. Náklady spojené s tímto procesem hradí prodávající pouze v případě oprávněného reklamačního podnětu. Zboží je třeba doručit do sídla firmy s řádně vyplněním popisem vady v reklamačním formuláři spolu s kopií dokladu o koupi.

Při vadě výrobku způsobené dodavatelskou společností je kupující povinen tuto zásilku nepřevzít. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednávky způsobené dodavatelskou společností.

Reklamaci nelze vztahovat na:

- Mechanické poškození zboží případně opotřebení zboží běžným používáním

- Pokud kupující neupozornil na zjevnou vadu zboží během stahování zásilky

- Pokud poškození zboží vzniklo neodborným zásahem uživatele, případně jiné osoby

- Pokud poškození zboží vzniklo neodborným používáním resp. nadměrným opotřebením

- Pokud poškození zboží vzniklo v rozporu s podmínkami péče o zboží

Prodávající může řešit reklamaci možnostmi odstranění škody, výměnou zboží (pokud tímto zbožím v době lhůty reklamaci disponuje), případně vrácením peněžních prostředků.

V případě výměny zboží z hlediska nevyhovujících parametrů má kupující tuto možnost uplatnit do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží však musí splňovat podmínky totožně s podmínkami vrácení zboží při odstoupení od smlouvy v bodě 3. Finanční náklady na výměnu zboží nese v plné míře kupující. Prodávající je povinen tuto výměnu zrealizovat do 30 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Kupující nese finanční náklady vrácení zboží pouze v případě, že objednané zboží plně vyhovoval kvalitativním požadavkům a neobsahoval důvody reklamačního procesu.

5. Ochrana osobních údajů

Osobní informace kupujícího jsou zpracovány v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a o ochraně osobních údajů dle zákona č. 18/2018 Z.z ..

Registrací na stránce www.budtrendy.cz kupující vydává souhlas ke zpracování osobních údajů, které prodávající využívá výhradně pro marketingové a propagační účely, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, s možností odebírání obchodních sdělení v elektronické podobě podle zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti ao změně některých zákonů, v platném znění. Prodávající neprodává tyto informace žádné jiné osobě s výjimkou dodavatelských společnosti za účelem doručení objednávky.

6. Nepřevzetí objednané zásilky

Kupující je povinen převzít objednané zboží v co nejkratším možném termínu. Pokud tak kupující neučiní má prodávající právo dle ust. §522 obč. z. vymáhat si škodu u kupujícího, která mu touto situací nastala. Prodávající toto právo může využít v celém rozsahu, případně toto právo využít pouze z části.

7. Zásady používání cookies

Při navštívení stránky www.budtrendy.sk může dojít k ukládání souborů cookies. Pro zlepšení kvality během návštěvy stránky používáme cookies pro základní, analytické, funkční a reklamní účely (služby třetích stran), které mohou mít trvalý nebo dočasný status. Využíváme výhradně cookies s vaším souhlasem. Udělení souhlasu pro jejich povolení, regulování, nebo úplně zastavení si návštěvník (kupující) dokáže ovlivňovat sám pomocí nastavení v konkrétním internetovém prohlížeči. Pro správné fungování stránky doporučujeme jejich povolení.

8. Uplatnění slevy

Uplatnění slevy z nákupu je možné pomocí dárkových poukazů, nebo slevových kódů určených pro internetový portál www.budtrendy.cz. Jejich aktuálnost je určena dobou platnosti a není možné je zaměnit za hotovost případně kombinovat s jinými slevami resp. použít opakovaně (pokud není určeno jinak). Použití je možné na celkový nákup. Pokud je hodnota nákupu nižší, než hodnota dárkového poukazu, není možné požadovat tento rozdíl jako zisk, případně uplatnění rozdílu hodnoty slevy při dalším nákupu.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro portál www.budtrendy.cz a určují práva a povinnosti smluvních stran, které z nich vyplývají. Kupující je povinen být s těmito podmínkami seznámeni před vytvořením smluvního vztahu s prodávajícím, jehož realizace je podmíněna jejich souhlasem. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 04.09.2017. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

 

Expresní dodání

Zboží Vám doručíme do 1-3 pracovních dnů od objednání.

24/7 zákaznická podpora

Chceme, abyste měli zodpovězeny Vaše dotazy kdykoliv.

Vrácení zboží

Vychutnávejte si radost z nákupu a neriskujete žádné zklamání.

Slevové kupóny

Stejně kvalitní oblečení může být i levnější, tak proč neušetřit?

newsletter

... aby Vám neunikly žádné módní novinky!